El llibre tracta de l'important camp d'aviació de la Sénia, aeròdrom que fou utilitzat durant la Guerra Civil per les dues parts del conflicte. En principi per la Gloriosa i després per la Legión Cóndor.

El format del llibre és A4, amb tapes dures i sobrecoberta, té 332 pàgines i més de 650 fotografies.
Text en català i castellà.
És una edició limitada.
 
Escrit per: Heribert Garcia Esteller
Editat per: CEIBM i Patronat Camp d’Aviaciò de la Sénia.
Vendes: Contacteu amb l'Ajuntament de la Sénia, preguntar per responsable del Patronat del Camp d'Aviació de la Sénia al Telf. 977 713 000.
ISBN 978-84-612-7666-0
Preu: 40 euros