La revista ARES, de l'editorial GALLAND Books. Dins de la col·lecció StuG3 (col·lecció que està formada per llibres de petit format, que tracten diferents temes militars

entre els que també esta la guerra civil espanyola) a tret un llibre, dedicat a la Legió Cóndor a la Sénia. Llibre realitzat per l’investigador i membre del patronat Heribert Garcia i Esteller, que de la mateixa manera que els seus llibres anteriors, mostra una gran quantitat de material fotogràfic inèdit, que fa d’aquest aeròdrom el més documentat gràficament dels que van participar en la guerra civil. Com a detall a destacar, s'ha de dir que en aquest treball es fa referència al poble de la Sénia com a Cenia, nom com es coneixia en aquells anys a la nostra població. Si busquem informació del nostre poble, a qualsevol arxiu referent a la època que ens ocupa, no trobarem res si posem el nom de la Sénia.